fbpx

最具創意投資東南亞留言有獎遊戲

Posted :
2021-08-26
Posted :
wpadmin
Share :

最具創意投資東南亞留言有獎遊戲

#輕鬆獲得五星酒店Staycation一晚

最近大家都冇機會去旅行透吓氣,企喺洗衣機隔離都幻想自己搭緊飛機✈️,我哋真係好鍾意返鄉下玩,但之前去就去得多啦,而家冇得去,咁有冇諗過投資吓你嘅鄉下呢?留言話畀我哋聽你最想投資邊一個東南亞國家同原因喇!

我哋將會選出6️⃣位最有創意嘅幸運兒送出豐富獎品🎁,獎品包括:
1️⃣五星酒店Staycation一晚 (名額一名 每份獎品價值1,890元)
2️⃣主題樂園門票二張 (名額二名 每份獎品價值1,278元)
3️⃣Pagoda Capital一年會籍 (名額三名 每份獎品價值1,768元)

參加方法如下:
1️⃣Like 我哋Facebook專頁 https://www.facebook.com/pagodacapital
2️⃣Like + Share 呢個post https://www.facebook.com/pagodacapital/game (記得設定為公開)
3️⃣留言話畀我哋聽 + tag一個朋友,「你最想投資嘅東南亞國家,同埋最具創意嘅原因」
*活動將於2021年8月29號23點59分59秒結束

繼續留意住我哋了解更多有關東南亞嘅資訊,話唔定仲會有不定期優惠等緊你啊!

Leave a Comment

Your email address will not be published.